Zastrzeżenia | VIAVAC

+48 683 843 908

Phone

Zastrzeżenia

Firma VIAVAC zwraca szczególną uwagę na jakość i aktualność publikowanych tekstów i ilustracji. Firma VIAVAC nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wystąpić na podstawie informacji przedstawionych na niniejszej witrynie. Na podstawie zawartości tej strony internetowej nie mogą być składane/zgłaszane jakiekolwiek roszczenia.

Materiały umieszczone na tej stronie nie mogą być kopiowane i / lub publikowana za pomocą druku, fotokopii, poprzez internet, intranet lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy VIAVAC.