VIAVAC GBX | VIAVAC

+48 683 843 908

Phone

VIAVAC GBX

Przedstawiamy instrukcję obsługi podnośnika podciśnieniowego VIAVAC-GBX-1. Zapoznanie się z zamieszczonymi danymi technicznymi, wskazanymi zasadami działania oraz sposobami wykorzystania jest niezbędnym krokiem poprzedzającym rozpoczęcie pracy z niniejszym urządzeniem. Plik powinien być łatwo dostępny dla każdej osoby obsługującej, kontrolującej i naprawiającej niniejszy podnośnik podciśnieniowy. Warto zatem, aby instrukcja zawsze znajdowała się w określonym miejscu. Jej uzupełnienie może stanowić anglojęzyczny film instruktażowy.

Zobacz film instruktażowy