Pojedynczy czy podwójny obieg podciśnienia? | VIAVAC

+48 683 843 908

Phone

Pojedynczy czy podwójny obieg podciśnienia?

Dyrektywa CE EN 13155 wymaga dodatkowego systemu bezpieczeństwa podczas pracy podnośnika  na budowie. Cel ten można osiągnąć na dwa różne sposoby:

  • 1( pojedynczy) obieg podciśnienia z dodatkową ochroną przed upadkiem
  • 2 ( podwójny) niezależny obieg podciśnienia

1 (pojedynczy) obieg podciśnienia
Wszystkie przyssawki są połączone w 1 obieg podciśnienia, udźwig jest sumą wszystkich połączonych przyssawek. Zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem  jest obowiązkowe przy podnośnikach próżniowych VIAVAC. Osiąga się to przez zastosowanie pasów bezpieczeństwa.

2 ( podwójny) niezależny obieg podciśnienia
Każdy podłączony do oddzielnej pary przyssawek zdolnych do utrzymywania ładunku o wadze odpowiadającej podwójnemu limitowi maksymalnego obciążenia. Jeżeli podciśnienie w pierwszym obwodzie zawiedzie, Cladboy będzie bezpiecznie trzymać ładunek poprzez drugi obwód,  alarm w tym przypadku ostrzega operatora. W urządzeniu z podwójnym obiegiem podciśnienia nie ma obowiązku stosowania dodatkowych pasów bezpieczeństwa.

Zalety:
+ Nie trzeba stosować pasów przeciwupadkowych
+ Zmniejsza ilość dodatkowej obsługi podczas instalacji.

Niedogodności:
– Stosuje się podwójną ilość przyssawek potrzebnych do osiągnięcia tej samej nośności.
– Podwójna liczba komponentów próżniowych w maszynie

Nasza rada:

Płyty warstwowe.
W większości przypadków przy montażu płyt warstwowych możliwe jest zastosowanie urządzenia z pojedynczym obiegiem podciśnienia z użyciem pasów bezpieczeństwa.
Zalecamy jednak podnośniki próżniowe z podwójnym obiegiem podciśnienia , ponieważ uważamy, że jest to przyszłość.

Szkło:
Ze względu na dużą różnorodność wymiarów i pozycji montażu, często zastosowanie pasów bezpieczeństwa staje się praktycznie niemożliwe. Dlatego zawsze polecamy urządzenia z podwójnym obiegiem podciśnienia.