Instrukcja VIAVAC GBH-1800 | VIAVAC

+48 683 843 908

Phone

Instrukcja VIAVAC GBH-1800

 

Instrukcja obsługi VIAVAC GBH-1800 obejmuje wszelkie dane techniczne, zasady bezpieczeństwa, opis działania, informacje dotyczące transportu i przechowywania, a także inne uwagi niezbędne do bezpiecznej i efektywnej eksploatacji maszyny. Powinny się z nią zapoznać wszystkie osoby pracujące z urządzeniem, dlatego instrukcja obsługi niniejszego podnośnika do dużych i ciężkich elementów szklanych musi być łatwo dostępna i znajdować się w ustalonym miejscu. Film instruktażowy warto potraktować jako jej uzupełnienie.

 

 

 

 

 

 

Zobacz film instruktażowy